หุ้นกู้ UNIQ นักลงทุนสนใจล้น ระดมทุนได้ 3 พันล้านบาท

February 28, 2022 0 Comments

บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ปิดการขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17-18 และ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนให้ความสนใจล้นเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ครั้งแรก 2,000 ล้านบาท และได้นำหุ้นกู้สำรองออกขายอีก 1,000 ล้านบาท รวมมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ เผยปัจจัยสนับสนุนการขายที่สำคัญมาจากความมั่นใจในโอกาสเติบโตของธุรกิจจากการขยายงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และอัตราผลตอบแทน 4.10% ต่อปี อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ในด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างของประเทศอย่างมีคุณภาพและครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 17-18 และ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเกินกว่ามูลค่าที่เสนอขาย 2,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทตัดสินใจนำหุ้นกู้ที่สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติม 1,000 ล้านบาท รวมเป็นการระดมทุนจากหุ้นครั้งนี้ได้จำนวน 3,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความมั่นใจในโอกาสในการเติบโต และศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ชนะการประมูลโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

หุ้นกู้ชุดครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี กำหนดผลตอบแทนที่ระดับ 4.10% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ BBB ซึ่งเป็นระดับ “ลงทุนได้” (Investment grade) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Negative”

“ปัจจัยสนับสนุนให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จด้วยดี นอกจากจะมาจากความมั่นใจของนักลงทุนแล้ว ผลตอบแทนจากการลงทุนยังเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญ รวมถึงอันดับความน่าเชื่อที่ระดับ “ลงทุนได้” (Investment grade) ทำให้หุ้นกู้ UNIQ เป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์ ซึ่งบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ด้วยการใช้ช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน โดยภายใต้โครงสร้างการเงินที่แข็งแกร่งหลังจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายงานตามแผนที่วางไว้ต่อไป เพื่อสร้างโอกาสที่เข้มแข็งให้ธุรกิจ และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต่อไป” นายเติมพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ UNIQ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มุ่งเน้นงานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยโครงการที่โดดเด่นของบริษัทฯ ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านบริหารการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กและสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลติกคอนกรีต งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ รวมถึงงานในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มูลค่าโครงการสูง หรือเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความชำนาญหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับกรมทางหลวง ในการก่อสร้างงานรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 6 มูลค่าโครงการ 1,865 ล้านบาท มูลค่าเฉพาะสัดส่วนของบริษัทฯ 279.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มสัดส่วนงานในมือ (Backlog) ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket