ธปท.-แบงก์ สำรองเงินสดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 65

April 9, 2022 0 Comments

5แบงก์ใหญ่เตรียมสำรองเงินสดช่วงสงกรานต์ปี65BBL 35,000ล้านบาท KTB28,800 ล้านบาท SCB45,000 ล้านบาท KBANK27800 ล้านบาท BAY8,770ล้านบาท

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เม.ย. 2565ธปท.-ธนาคารพาณิชย์สำรองเงินสงกรานต์รองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยนายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า

ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้จ่ายของประชาชนไว้อย่างเพียงพอ โดยประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ มูลค่าสุทธิประมาณ 17,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับการคาดการณ์เมื่อปี 2564

ทั้งนี้ ธปท. ได้พิจารณาหลายปัจจัยประกอบ ได้แก่ จำนวนวันหยุดต่อเนื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และมาตรการภาครัฐที่กระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ แม้ยอดผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์โควิด 19 จะยังสูง แต่ในภาพรวมคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังมีต่อเนื่อง ขณะที่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มสูงขึ้นไปด้วย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เตรียมสำรองเงินสดเพิ่มเติมจากภาวะปกติรวมประมาน 35,000ล้านบาทในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่สาขาหลักธนาคารปิดให้บริการระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 โดยผ่านช่องทางบริการเอทีเอ็มและบริการอัตโนมัติอื่นๆ ที่มีกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ

 

ควบคู่ไปกับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เช่น เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) เครื่องบัวหลวงรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) และบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) บริการบัวหลวงโฟน รวมถึงบริการรับชำระสินค้าและบริการผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

นอกจากนี้สำหรับช่วงวันหยุดดังกล่าวลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินได้ที่ ‘สาขาไมโครในห้างสรรพสินค้า’ กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ยกเว้นในวันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ.2565 ที่จะปิดให้บริการเพียง 1 วัน และยกเว้นสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงยังสามารถใช้บริการผ่านช่องทางตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent) ได้ที่จุดบริการโลตัส หรือเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือเคาเตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทยเตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้า ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เม.ย. 2565 ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง ATM จำนวน 23,880 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองในเขตกทม. จำนวน 3,390 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 20,490 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ 1,012 สาขา จำนวน 2,330 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM 9,217 เครื่อง จำนวน 21,550 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 45,000 ล้านบาท แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 18,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 27,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น ATM 30,000 ล้านบาทและสาขา 15,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10% เนื่องจากนโยบายผ่อนคลายของมาตรการป้องกัน Covid-19

รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของทางรัฐบาล และอาจจะมีประชาชนบางส่วนลาหยุดเพิ่มในวันที่ 11-12 เมษายน 2565เพื่อเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวทำให้มีการใช้เงินสดเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 794 สาขา และมีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,507 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565)

ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 27,800 ล้านบาท ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 8,700 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,600 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 5,100 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 840 สาขา ทั่วประเทศ

 

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,700 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,100 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 7,100 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 12,000 ล้านบาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำรองเงินสดจำนวนรวม 8,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดเงินสดที่ลูกค้าใช้จริงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนราว 6% เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

 

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,841 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 2,929 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 599 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,571 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market