ธ.ก.ส.โอนอีก 1,100 ล้านบาท เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10

December 27, 2021 0 Comments

ธ.ก.ส. โอนเงินโครงการประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม)และงวดที่ 10 ให้เกษตรกรกว่า 93,000 ครัวเรือน วงเงิน 1,100 ล้านบาท ส่งผลยอดรวมงวดที่ 1-10 กว่า 83,400 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.68 ล้านครัวเรือน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า วันนี้ (22 ธันวาคม 2564) ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้ในงวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 10 อีก 1,174 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 93,302 ครัวเรือน ทำให้ยอดการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตั้งแต่งวดที่ 1-10 รวม 83,483 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,683,606 ครัวเรือน เทียบกับเป้าหมายรวม 4.69 ล้านครัวเรือน

การประกันรายได้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน และช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ

ทั้งนี้จะประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 16 ตัน