TGH แจงปรับโครงสร้างการถือหุ้น อาคเนย์ประกันหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

March 18, 2022 0 Comments

  เครือไทย โฮลดิ้งส์ แจงการบิ๊กล็อตบนกระดานส่งผลต่อสัดส่วนการถือหุ้น ยันไม่มีผลต่อการบริหาร ส่วน “อาคเนย์ประกันภัย” สำนักงาน คปภ. ออกคำสั่งที่ 3/2565 ให้อาคเนย์ประกันภัยแก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH แจงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านระบบ Big Lot Board จำนวน 169,222,024 หุ้น คิดเป็น 22.5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ ให้บริษัท อาคเนย์แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยภายหลังการปรับโครงสร้างหุ้นดังกล่าวจะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ถือ 169,222,024 หุ้น หรือ 22.5% หลังการปรับโครงสร้างไม่เหลือสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท อาคเนย์แมเนจเม้นท์ …

ทรูขายหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.20-4.25% ต่อปี เปิดจองซื้อ 15-17 มี.ค.นี้

March 12, 2022 0 Comments

กลุ่มทรูเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้ TRUE ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ย 3.20-4.25% ต่อปี ระหว่าง 15-17 มี.ค.นี้ ผ่าน 5 แบงก์ วันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลครบวงจร มุ่งดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับคนไทยและประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อหุ้นกู้ TRUE 4 ชุดใหม่ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 …

ขึ้นอีก 1 เม.ย. ราคาก๊าซหุงต้มถัง 15 กก. ขยับ 15 บาท

March 9, 2022 0 Comments

สิ้นสุดการตรึงราคา กองทุนน้ำมันอุ้มไม่ไหว 1 เม.ย. กระทรวงพลังงานไม่ต่ออายุตรึงราคาราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ถังขนาด 15 กก. ที่ 318 บาท ส่งผลราคาขยับทันทีกิโลกรัมละ 1 บาทปรับทุก 3 เดือน ถึงสิ้นปี ราคาขึ้นรวม 45 บาทต่อถัง 15 กก. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมด่วนร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือบรรเทาผลกระทบประชาชน จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นต่อเนื่อง จากผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน   อย่างไรก็ตามมา ในการประชุมดังกล่าว นอกจากประเด็นการดูแลราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร แล้ว ที่ประชุมยังหารือถึงสถานการณ์ราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ที่จะสิ้นสุดมาตรการตรึงราคา 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) วันที่ 31 มีนาคมนี้ แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะไม่มีการต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก …

OR ผนึก BBIK เข้าลงทุน “ออร์บิท ดิจิทัล”

March 8, 2022 0 Comments

OR จับมือ BBIK เข้าถือหุ้น ” ออร์บิท ดิจิทัล” ผลักดันให้ OR ก้าวสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การสร้างมูลค่า นายวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าว การร่วมมือ Digital Capabilities และ Digital Asset เป็นสิ่งสำคัญมากในการขับเคลื่อนองค์กร ออร์บิท ดิจิทัล จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับ OR ในการยกระดับขีดความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง Digital Platform เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งต่อยอดทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านพันธกิจ 3 ประการ คือ การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างธุรกิจใหม่ และการบ่มเพาะองค์ความรู้และสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมจากภายในองค์กร การผลักดันโครงการต่าง ๆ ของ OR …

ธ.ก.ส.เปิดสินเชื่อ A-Cash Gold เสริมสภาพคล่องเกษตรกร ลดก่อหนี้นอกระบบ

March 7, 2022 0 Comments

ธ.ก.ส. เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR เสริมสภาพคล่องในการลงทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนให้ลูกค้า หวังช่วยลดปัญหาและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทำให้รายได้ลดลงทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ธ.ก.ส.จึงเปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้มีเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายสำรองเงินฉุกเฉินในครัวเรือน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป สำหรับเงื่อนไขการกู้เงินสินเชื่อ A-Cash Gold ต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) กำหนดการชำระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา โดยลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกินร้อยละ 95 ลูกค้าที่สนใจสินเชื่อเงินด่วน A-Cash …

บิ๊กล็อต BDMS โผล่ 239 ล้านหุ้น ราคา 24.60 บาท มูลค่ารวมกว่า 5.8 พันล้านบาท

March 6, 2022 0 Comments

พบบิ๊กล็อตหุ้น BDMS วันนี้ (3 มี.ค.) 3 รายการจำนวน 239 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 24.60 บาท มูลค่ารวมกว่า 5.8 พันล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 มี.ค.2565) พบการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS 3 รายการ จำนวน 239 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 24.60 บาท มูลค่ารวม 5,879.40 ล้านบาท ด้านความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น BDMS วันนี้ ปิดตลาดที่ 24.60 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.60 บาท หรือ 2.50% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7,419.40 ล้านบาท ระหว่างวันสูงสุดที่ 24.70 …

AMR ฐานแน่น! โชว์กำไรปี 64 แตะ 178 ล้านบาท

March 5, 2022 0 Comments

บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) เปิดผลงานปี 64 โชว์กำไรสุทธิแตะระดับ 178 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมเท่ากับ 1,609 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ส่วนใหญ่จากโครงการวางระบบคมนาคมขนส่งของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย และบริหารต้นทุนได้ดีเยี่ยม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 29% ขณะที่บอร์ดชงผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 64 อัตราหุ้นละ 0.08 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นี้ ฟากเอ็มดี “มารุต ศิริโก” เผยกอด Backlog กว่า 1,880 ล้านบาท เดินหน้าประมูลงานใหม่อีกเพียบ เล็งรุกธุรกิจพลังงาน สร้างรายได้ประจำ หนุนผลงานปี 65 โตทะยานกว่า 40% นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 178 …

ALPHA X ปักธง 3 ปีกินแชร์ 10% ตลาดยานพาหนะหรู

March 4, 2022 0 Comments

บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด หรือ ALPHA X กางแผนธุรกิจปี 65 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อยานพาหนะลักชัวรี่อยู่ที่ 5 พันล้านบาท เจาะลูกค้ามั่งคั่งอย่างน้อย 2 พันราย พร้อมปักธง 3 ปียอดสินเชื่อคงค้างแตะ 2 หมื่นล้านบาท กินมาร์เก็ตแชร์ 10% ลุยขอไลเซนส์ธปท.ทำจำนำทะเบียนรถ คาดกลางปีนี้ได้รับการอนุมัติ วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายวศิน ไสยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด หรือ ALPHA X กล่าวว่า ในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อเพื่อยานพาหนะลักชัวรีอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท โดยครอบคลุมรถหรู เรือยอทช์ และริเวอร์โบ๊ท และภายใน 3 ปี (ปี 65-68) พอร์ตสินเชื่อรวมจะอยู่ที่ราว 2 หมื่นล้านบาท …

หุ้นกู้ UNIQ นักลงทุนสนใจล้น ระดมทุนได้ 3 พันล้านบาท

February 28, 2022 0 Comments

บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ปิดการขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17-18 และ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนให้ความสนใจล้นเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ครั้งแรก 2,000 ล้านบาท และได้นำหุ้นกู้สำรองออกขายอีก 1,000 ล้านบาท รวมมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ เผยปัจจัยสนับสนุนการขายที่สำคัญมาจากความมั่นใจในโอกาสเติบโตของธุรกิจจากการขยายงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และอัตราผลตอบแทน 4.10% ต่อปี อยู่ในระดับที่น่าพอใจ นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ในด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างของประเทศอย่างมีคุณภาพและครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 17-18 และ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ …

SHIPPOP จับมือ BITKUB แจก 1 ล้านซอง หนุนผู้ขายออนไลน์

February 24, 2022 0 Comments

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด สตาร์ทอัปสัญชาติไทย ผู้ให้บริการด้านขนส่งครบวงจร Total Solutions for Commerce and Logistic เปิดเผยผลประกอบการการเติบโตตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมเผยแนวก้าวข้ามสู่โลกเทคโนโลยีใหม่ SHIPPOP 3.0 ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน โดยจัดแคมเปญสุดพิเศษครั้งยิ่งใหญ่ “BITKUB x SHIPPOP แจกซองพัสดุ 1 ล้านซอง” เพื่อร่วมกันสนับสนุนกลุ่มร้านค้าและเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ มุ่งผลักดันให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และสร้างโอกาสที่ดีทางธุรกิจต่อไป นายสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เติบโตและเรียนรู้การก้าวสู่ยุคต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดย SHIPPOP 1.0 เป็นแพลตฟอร์มแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมขนส่ง พันธมิตรขนส่งมากกว่า 27 ราย ไว้ในระบบเดียวผ่านการเชื่อมต่อระบบทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ตั้งแต่การทำเรื่องจองขนส่งออนไลน์ เรียกขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน …